Potěšení, Radost, Odvaha

Kurzy keramiky a interaktivní hliněné dílny vypisuji po domluvě a na vyžádání

Kurzy
Hlína ohněm pálená, vodou chlazená

ČAJOVÉ, nebo i jiné RAKU misky – pro uzavřenou skupinu
8. 7. – 14. 7. 2019
Kolínský klášter
Kolín

LETNÍ RAKU

Týdení letní kurz – pro uzavřenou skupinu
12. 8. – 18. 8. 2019
Téma volné – vlastní výzkum
Újezdec