Keramické kurzy a interaktivní hliněné dílny

Potěšení, Radost, Odvaha

hlína ohněm pálená, vodou chlazená

„baví mě dělat věci jen tak,
baví mě dělat věci dlouho,
baví mě nehledět na výsledek,
baví mě kopat hlínu,
šlapat hlínu
pálit hlínu
mě to baví“

( jkrej1999 )

Záměr kurzů a interaktivních hliněných dílen je keramický proces, cesta a sdílení. To co vzniká, je vždy něco zhmotnělého navíc, přidaná hodnota, která potěší.

Kurzy keramiky a interaktivní hliněné dílny vypisuji po domluvě a na vyžádání.

Všechny keramické kurzy a interaktivní hliněné dílny jsou akreditovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy – MŠMT. – akreditace k nahlédnutí