Venkovský Ateliér Újezdec

Potěšení, Radost, Odvaha

ateliér na starém statku

tu cestu mezi kuchyní a ateliérem
jsem šla snad tisíckrát,
stotisíckrát
pomalu,
chvatně,
jako ve snách
se sluncem v nadhlavníku,
i s miskou čaje v prokřehlých rukách,
opatrně našlapujíce opukových kamenů
zarůstající travou

( jkrej 2012  )

Venkovské stavení, Ateliér Újezdec, se nachází na horním konci malé vesnice Újezdec nedaleko  Litomyšle v bývalém Tobkově statku čp. 19. Je jedním z 15 statků, které stojí na Újezdci odpradávna. Na statku byla nejméně od roku 1651 zachována kontinuita po meči či po přeslici. Rodina Tobkova jej vlastnila od konce 19. století a žily zde celkem čtyři generace Tobků, které se ve všech generacích se jmenovali Jan. Na dohled, tak říkajíc, co by kamenem dohodil, je ze zadní zahrady vidět pověstmi opředený Růžový palouček a zastávka U Tří Kocourů.

Bývalý Tobkův statek je stavení se zachovalou tradiční východočeskou dispozicí – síň, seknice, kachlová kamna, černá kuchyně, kamenice, pec na chleba, chlévy, dvůr a výměnek. Budova výměnku slouží nyní jako ateliér s příslušenstvím a chlévy s klenutou klenbou jsou využívány jako skladiště a galerie. V rohu rozsáhlé zahrady obklopující stavení stojí čajový altán, místo k spočinutí, rozjímání a popíjení vodou přelitých čajových lístků… Ateliér je místo za velkou kamennou zdí, není vybaven ústředním centrálním vytápěním ani moderní koupelnou… jako by se zastavil čas.

O Růžovém paloučku

Růžový palouček, památné místo české historie, je dobře viditelný z mnoha míst zadní zahrady mého ateliéru. Vede k němu hezká, asi půl hodinová procházka březovou alejí.

Lidé z okolí měli odedávna k místu porostlému divoce rostoucí pětilistou růží posvátnou úctu, která dala vznik řadě pověstí. Podle neznámější z nich, kterou rozšířil Alois Jirásek, se na Růžovém paloučku sešli čeští bratří před odchodem do exilu. Naposledy se zde pomodlili, do země uložili zlatý kalich a růže vzešly z jejich slzí… Jiná pověst říká, že v okolí Růžového paloučku bude poslední krvavá bitva a  po ní se sejde sedm králů, aby u kamenného stolu uprostřed růží vyvstalého sepsali věčný mír… A jiná zase praví, že věčný mír nastane, až všechny růže najednou rozkvetou a uvadnou…

Pravdou je, že Růžový palouček je místo o výměře asi 350 m2, porostlé zvláštním druhem divoce rostoucích růží – Rosa gallica- růže francouzská, též stepní nebo paloučská. Tento druh růží se vyskytuje u nás jen ojediněle a je neobvyklý tím, že připomíná spíše bylinu než dřevinu, nemá trny, pouze ostré chloupky na stoncích. Kořen je kolmý, několik metrů dlouhý. Husté a nahodilé zapojení divoce rostoucích rostlin neumožňuje jejich okopávání, pouze je z nich na jaře odstraňována stařina. Růže kvetou od konce května do počátku července. Každý jedinec však kvete velmi krátce, jeden až tři dny. Barva květu je červená až karmínová.

A mnoho pověstí chrání růže před vyhubením a neštěstí prý stihne toho, kdo je chce zničit…